1. Definicje 

 • Serwis – strona www.gloriosa.pl i jej podstrony;
 • Administrator danych  – właściciel marki Gloriosa Weddings & Events oraz strony internetowej www.gloriosa.pl tj. TIGIT Jarosław Szymański, zarejestrowana przy ul. Nastrojowej 42 lok 11 w Łodzi o numerach NIP: 7262514933 oraz REGON:362066760 oraz adresach mailowych info@tigit.pl i info@gloriosa.pl;
 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis;
 • Serwis zewnętrzny – serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora;
 • Dane osobowe – wszelkie dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, m.in. jej imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania itp.

2. Dane osobowe 

2.1.Zgodnie z przepisamy prawnymi dane osobowe możemy przetwarzać wyłącznie wtedy, gdy istnieje tzw. podstawa prawna przetwarzania danych. W sytuacji naszego Serwisu to:

 • udzielenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych – np. potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera czy akceptacja plików cookies;
 • konieczność wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, na żądanie tej osoby – np. gdy Użytkownik udostępnia swoje dane korzystając z formularza kontaktowego czy kontaktuje się w inny sposób w celu uzyskania informacji na temat usług oferowanych przez Administratora bądź podjęcia działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy;
 • wypełnianie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 • przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez
  administratora lub przez stronę trzecią.

2.2 Dane przechowywane są na serwerze OVH.pl, zgodnie z ich polityką prywatności. Jej szczegóły są dostępne na stronie OVH.pl.

2.3. Czas przechowywania danych jest uzależniony od podstawy ich przetwarzania i może trwać:

 • do odwołania zgody, gdy podstawą było wyrażenie zgody przez Użytkownika. Po odwołaniu zgody, przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych tj. przez 10 lat;
 • do czasu zakończenia realizacji umowy, jeśli podstawą była realizacja umowy. Po po tym czasie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić administrator danych i jakie mogą być podnoszone wobec administratora danych. W przypadku przedsiębiorców ten okres czasu co do zasady wynosi nie dłużej, niż 3 lata.
 • dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego.

2.4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

3. Pliki cookies

3.1.Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie czy telefonie),
w których zapisywane i przechowywane są takie informacje jak: nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu Użytkownika (tzw. „długość życia ciasteczka”) oraz unikalny, wygenerowany numer.

3.2. Pliki ciasteczek ułatwiają korzystanie ze strony: zapamiętują Twoje preferencje (np. język, kolorystykę), pozwalają być zalogowanym na wszystkich podstronach czy umożliwiają tworzenie anonimowych statystyk odwiedzalności stron. Pozwalają również analizować zainteresowanie Serwisem i materiałami w nim publikowanymi. Umożliwia to lepsze dopasowanie treści do preferencji Użytkownika.

3.3. W naszym Serwisie pliki cookies wykorzystujemy w następujących celach:

 • Dane statystyczne – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne używają pliki cookies do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.
 • Serwowanie usług multimedialnych – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki cookies do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.
 • Usługi społecznościowe – Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

3.4. Administrator współpracuje z następującymi Serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki cookie na Urządzeniach Użytkownika: Facebook, Twitter, Pinterest, Google, OVH.

3.5. Pliki cookies przechowywane są na urządzeniach Użytkownika przez 30 dni.

4. Dostęp do danych, ich zmiana i wycofanie zgody na dalsze przetwarzanie

4.1. Użytkownik ma praw żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą,
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także o prawie do przenoszenia danych,

4.2. Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików cookies oraz usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki cookies. Informacje o sposobie wyłączenia plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronach poszczególnych przeglądarek internetowych, m.in. Chrome, Firefox, OperaOgraniczenie zapisu i dostępu do plików cookies na urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików cookies.

4.3. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie poprzez formularz wycofania zgody.

4.4. Użytkownik ma prawo do  wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.